Przeglądasz starą wersję strony internetowej firmy Quantum - zapraszamy TUTAJ na nową stronę.
Produkty wg:
producenta
kategorii
zastosowań

Procedura RMA

Skrócone zasady realizacji reklamacji

W zależności od producenta, sposób realizacji reklamacji jest różny. Dotyczy to szczególnie przypadków, w których serwis reklamacyjny produktu prowadzony jest:

  • przez specjalizowany serwis producenta,
  • przez serwis firmy Quantum Sp. z o.o.,
  • wyspecjalizowaną do tego celu firmę na terenie Polski.

Serwis QUANTUM Sp. z o.o., po wcześniejszym wypełnieniu przez reklamującego formularza RMA, prześle reklamującemu dokument Zgłoszenie Reklamacyjne, który jest jedynym dokumentem uprawniającym do wysyłki i zwrotu reklamowanego sprzętu.

Sprzęt należy dostarczyć kompletny, w oryginalnym opakowaniu producenta, zabezpieczającym go przed uszkodzeniem (karton, formy styropianowe, plastikowe worki lub wypraski antyelektrostatyczne, natomiast dyski twarde w metalizowanej folii antyelektrostatycznej).

Zwrócony do Reklamacji sprzęt w pierwszym etapie sprawdza (głównie pod względem poprawności działania) serwis QUANTUM Sp. z o.o.. Jeżeli sprzęt jest sprawny, serwis QUANTUM Sp. z o.o. może obciążyć reklamującego kosztami związanymi ze sprawdzeniem sprzętu.

Po wykonaniu naprawy sprzęt jest zwracany reklamującemu lub pisemnie upoważnionej osobie. Zwrot odbywa się w siedzibie firmy QUANTUM Sp. z o.o. za okazaniem oryginału rewersu albo za pośrednictwem kuriera.

Przed wypełnieniem formularza RMA proszę zapoznać się z pełnym tekstem gwarancji

Formularz RMA

RMA (Return Merchandise Authorization)


Copyright © 2009-2014 QUANTUM Corp. All rights reserved.